ONZE TARIEVEN INZICHT IN

Tarieven


Wij hanteren – afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak – tarieven vanaf €180 tot €275 exclusief BTW en kosten van derden. Wij hanteren geen opslag voor kantoor- of administratiekosten. Wij werken niet op toevoegingsbasis.

Wij factureren onze werkzaamheden en in rekening gebrachte kosten – zoals deurwaarderskosten en griffierechten van de gerechtelijke instanties – regelmatig: in principe achteraf iedere maand, dan wel indien gewenst ieder kwartaal, na een processtuk, zitting of andere substantiële tijdsbesteding. In enkele gevallen zullen wij betaling van zogenoemde voorschotnota’s verlangen voordat wij bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard zal de advocaat die uw zaak zal behandelen een en ander met u bespreken.

Tijdige betaling – binnen 14 dagen – van onze facturen door de cliënt is een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking. Indien niet tijdig betaald wordt, hebben wij het recht de werkzaamheden te staken of op te schorten totdat wel betaald is.

Tenslotte zijn op alle opdrachten die u aan ons kantoor verstrekt onze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Neem contact

Nieuwezijds Voorburgwal 102
1012 SG Amsterdam

Postbus 11195
1001 GD Amsterdam

T: +31 (0)20 240 1355
F: +31 (0)20 240 1356
info@vulpes.nl