VULPES ADVOCATEN


Vulpes kenmerkt zich door goede bereikbaarheid, heldere adviezen en onvoorwaardelijke procesbijstand. Tot onze cliënten behoren onder meer woningbouwverenigingen, verhuurders en beheerders van (commercieel) vastgoed, woningeigenaren en uiteenlopende ondernemingen.

Bij Vulpes wordt de cliënt niet behandeld als (dossier)nummer. U komt zo snel mogelijk over een helder advies te beschikken. En wij staan u onvoorwaardelijk bij in een eventuele gerechtelijke procedure. Wij geloven niet in telefonische onbereikbaarheid, schriftelijke adviezen van tientallen pagina’s en trage follow-ups door uw advocaat. Daar schiet u niets mee op en wij ook niet. Wij staan vierkant achter onze cliënten en gaan voor een maximaal resultaat. Die aanpak bevalt ons en we zijn er goed in. Neemt u gerust contact op voor een kennismaking.

RECHTSGEBIEDEN


Vulpes is gespecialiseerd in: vastgoedrecht, verbintenissenrecht, procesrecht en incasso's.


VASTGOEDRECHT

Het civiele vastgoedrecht omvat een breed terrein. Wij adviseren u graag op de verscheidene gebieden.
VERBINTENISSENRECHT

Het verbintenissenrecht betreft overeenkomsten (contracten). Wij adviseren bij een veelheid aan situaties.
PROCESRECHT

Vulpes is de juiste partij voor procesrecht. Wij bezitten een brede proceservaring en staan u onvoorwaardelijk bij.
INCASSO'S

U heeft recht op een betaling, maar die betaling blijft uit? Wij kunnen uw vordering voor u incasseren.ONZE MENSEN


mr. drs. Willem Vos - Vulpes Advocaten

mr. drs. Willem Vos

Willem Vos heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast afgestudeerd fiscaal econoom.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's

mr. drs. Willem Vos

Willem Vos heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast afgestudeerd fiscaal econoom.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's
mr. Maarten Kox

Maarten Kox is sinds 1993 advocaat en heeft Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's

mr. Maarten Kox - Vulpes Advocaten

mr. Maarten Kox

Maarten Kox is sinds 1993 advocaat en heeft Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's
mr. Remco Burger - Vulpes Advocaten

mr. Remco Burger

Remco Burger heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam alsmede aan de University of Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's


mr. Remco Burger

Remco Burger heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam alsmede aan de University of Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's
mr. Mendy Dibbets

Mendy Dibbets heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is op 15 december 2017 beëdigd tot advocaat.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's

mr. Mendy Dibbets - Vulpes Advocaten

mr. Mendy Dibbets

Mendy Dibbets heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is op 15 december 2017 beëdigd tot advocaat.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's
mr. Norma Haneveld - Vulpes Advocaten

mr. Norma Haneveld

Norma Haneveld heeft Civiel Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 2019 advocaat.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's


mr. Norma Haneveld

Norma Haneveld heeft Civiel Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 2019 advocaat.

Specialisme

Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Procesrecht Incasso's
KOSTEN

Vulpes staat voor transparantie in kosten


Voordat u verder leest, wijzen wij u erop dat tarieven meestal niet één op één met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gaat immers niet alleen om het uurtarief, maar ook om het eindresultaat en het totaal benodigde uren. Dan is het goed om te weten dat onze advocaten specialist zijn op één of twee rechtsgebieden en u mede daarom heel effectief van dienst kunnen zijn. Dit zorgt ervoor dat de advocaten van Vulpes uw zaak vaak met minder tijd tot het gewenste resultaat kunnen afronden dan een ander, wellicht minder gespecialiseerd en geoutilleerd kantoor.

Onze tarieven

Van tevoren maakt de behandelend advocaat met u een afspraak over het uurtarief. Iedere advocaat houdt nauwkeurig de tijd bij die hij voor cliënten werkt. De advocaat noteert deze in tijdseenheden van 5 minuten. Op de specificatie die wij met de declaratie meezenden, vindt u de tijdsbesteding duidelijk terug. Voor werkzaamheden die minder dan 5 minuten duren, brengt Vulpes één tijdseenheid in rekening.

Geen kantoorkosten

Sinds jaar en dag rekenen de meeste advocatenkantoren een toeslag voor kleine kosten, zoals fotokopieën, porti, dossierkosten en dergelijke. Tijden en werkprocessen veranderen echter. Digitalisering heeft ook in ons vak veel processen efficiënter gemaakt. Om die reden hebben wij nooit kantoorkosten in rekening gebracht en gaan dat ook niet doen. We verrekenen ze ook niet in hogere uurtarieven.

Korting op het uurtarief

Een korting op het uurtarief is mogelijk indien daar volume, exclusiviteit en/of commitment voor langere tijd tegenover staan.

Rechtsbijstandverzekering

Ook met een rechtsbijstandverzekering hebt u bij een gerechtelijke procedure het recht om zelf uw advocaat te kiezen. In die gevallen maken wij afspraken over de kosten van onze werkzaamheden met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Toevoeging

De advocaten van Vulpes werken niet op toevoegingsbasis.Bijkomende kosten


Verschotten

Het in rekening gebrachte uurtarief heeft uitsluitend betrekking op de door ons kantoor verrichte werkzaamheden. Het kan echter voorkomen dat Vulpes derden inschakelt. Te denken valt aan een deurwaarder om een dagvaarding te betekenen of een deskundige om de schade te berekenen. Deze kosten belast Vulpes apart door. Ook griffierecht valt onder de verschotten.

Proceskostenveroordeling

Bij verlies van een procedure kan de rechter u in de proceskosten veroordelen. Deze kosten vallen niet onder een prijsafspraak met uw advocaat en moet u in dat geval aan uw tegenpartij betalen.

Btw

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, zijn de gemaakte afspraken exclusief het toepasselijk btw-tarief, dat op dit moment 21% bedraagt.

Reiskosten

Verricht Vulpes de werkzaamheden op basis van een uurtarief, dan geldt dit uurtarief in beginsel ook voor de reis- en wachttijd. Reiskosten zelf brengt Vulpes niet apart in rekening.


Declaraties

Aan het begin van iedere maand declareert Vulpes de uren en bijkomende kosten over de maand daarvoor. In voorkomende gevallen kan Vulpes een voorschot verlangen. Dit voorschot verrekent Vulpes met de laatste declaratie in een dossier. Bij vaste prijsafspraken declareert Vulpes de kosten van de werkzaamheden direct of in nader overeengekomen termijnen. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij sprake is van een voorschotdeclaratie. Dan geldt de overeengekomen termijn die doorgaans enkele werkdagen bedraagt.VACATURES


Een carrière bij Vulpes brengt je verder.
Geïnteresseerd in één van onze vacatures? Neem dan even contact met ons op.Open sollicitatie

Neem contact

Nieuwezijds Voorburgwal 102
1012 SG Amsterdam

Postbus 11195
1001 GD Amsterdam

T: +31 (0)20 240 1355
F: +31 (0)20 240 1356
info@vulpes.nl